oanvändbar

oanvändbar
adj (-t, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • oanvändbar — • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd …   Svensk synonymlexikon

  • ofullkomlig — • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd, ofullkomlig …   Svensk synonymlexikon

  • bristfällig — • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig, otillräcklig, otillfredsställande, ofullkomlig, ofullständig, bristfull, felaktig, defekt, insufficient • underhaltig, undermålig, bristfällig, lågklassig, sekunda, mindervärdig,… …   Svensk synonymlexikon

  • felaktig — • orätt, felaktig, falsk, oriktig, orättvis, obefogad, förkastlig • bristfällig, felaktig, skadad, sönder, undermålig • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bristfällig,… …   Svensk synonymlexikon

  • förvänd — • felaktig, bristfällig, oanvändbar, förvänd • bakfram, felvänd, omvänd, motig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”